Synergia rządu i samorządu to klucz do sprawnego zarządzania państwem

Synergia rządu i samorządu to klucz do sprawnego zarządzania państwem

Samorząd OdNowa - pod takim hasłem 20 czerwca 2022 roku odbyła się konferencja programowa Stowarzyszenia OdNowa RP, która zgromadziła w Sali Kolumnowej Sejmu RP ministrów, parlamentarzystów oraz 300 marszałków, starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych wszystkich szczebli z całej Polski. Podczas wydarzenia poruszono takie kwestie jak synergia rządu i samorządu, bezpieczeństwo żywnościowe, inwestycje w zieloną energię czy wyzwania związane z mieszkalnictwem. Gośćmi specjalnymi wydarzenia był Lider Stowarzyszenia OdNowa RP – Marcin Ociepa oraz Prezes Rady Ministrów - Mateusz Morawiecki.

 

„Synergia rządu i samorządu do klucz do sprawnego zarządzania państwem” - stwierdził podczas przemówienia otwierającego Lider Stowarzyszenia OdNowa RP Marcin Ociepa. „Trudno sobie wyobrazić sprawne funkcjonowanie tak dużego organizmu jakim jest Polska, bez dobrej współpracy rządowo-samorządowej” – dodał. W opinii posła ziemi opolskiej potrzebujemy wypracować synergię działań pomiędzy rządem i samorządem. Synergia, w jego opinii, to coś więcej niż współpraca – oznacza ona zrozumienie, że razem jesteśmy w stanie osiągnąć więcej. Jak podkreślił, rząd Zjednoczonej Prawicy rozumie, że jedynie z samorządami jest w stanie osiągnąć cele rozwojowe. Samorządowcy natomiast muszą czuć, że mogą liczyć na władzę centralną - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki, w trakcie swojego przemówienia, podkreślił, że rząd Zjednoczonej Prawicy za jeden z celów programu inwestycji strategicznych postawił wyrównanie szans dla wszystkich miast. Z kolei doradca Prezydenta RP, Paweł Sałek podkreślał, że rządowy program Polski Ład dał ogromny impuls rozwoju lokalnym społecznościom.

 

Licznie zgromadzeni samorządowcy, ministrowie i parlamentarzyści debatowali w ramach czterech paneli dyskusyjnych skupionych wokół wyzwań dla współpracy rządowo-samorządowej, roli samorządu jako partnera w zarządzaniu kryzysowym, modelu rozwojowego Polski oraz rozwojowi terenów wiejskich.

 

Dyskusja toczyła się również wokół tematów oświetlenia i zieleni miejskiej, podkreślając ich wpływ na zdrowie mieszkańców, a także dokonano pierwszych podsumowań działań samorządów w związku z rosyjską agresją na Ukrainę. „Pandemia oraz wojna w Ukrainie pokazały, że samorządy zdały egzamin – potrafiliśmy stawić czoło tym wyzwaniom” – podkreślał w trakcie debaty Mariusz Chrzanowski, Prezydent Łomży - „współpraca z rządem w obu tych zakresach była bardzo istotna” – dodał. Z kolei Marcin Witko, Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, podkreślał, że samorząd jest częścią władzy publicznej – „musimy pamiętać, że jednostki samorządu terytorialnego nie są odrębnymi tworami – ale wszyscy, zarówno rząd jak i samorząd, pracujemy na dobro mieszkańców” – stwierdzi w czasie debaty.

 

W trakcie paneli dyskusyjnych samorządowcy zwrócili uwagę na takie wyzwania dla samorządów jak braki kadrowe w gminach, potrzeby zwiększenia wynagrodzeń w celu utrzymania specjalistów oraz wzrost cen żywności. Podkreślali również istotną rolę władz centralnych przy koordynacji zadań na wypadek konieczności uruchomienia ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz wskazywali na potrzeby inwestycyjne gmin.

INNE WYDARZENIA