Ustawa o fundacji rodzinnej. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

 Ustawa o fundacji rodzinnej. Praktyczny przewodnik dla przedsiębiorców

Fundacja rodzinna to zupełnie nowa forma prawna w polskim systemie prawnym. Instytucja ma w głównej mierze zmierzać do ochrony polskich firm rodzinnych oraz ułatwiać ich sukcesję. Pozwoli ona także zabezpieczyć finansowo przyszłe pokolenia sukcesorów.

 

Stowarzyszenie OdNowa RP od początku wspierało wprowadzenie do polskiego systemu prawnego instytucji fundacji rodzinnej. Przepisy te pomogą nie tylko wzmocnić polską przedsiębiorczość, ale umożliwią także bezpieczne planowanie sukcesji w perspektywie wielu pokoleń i finansowe zabezpieczenie członków rodziny.

 

Czym jest fundacja rodzinna? W jaki sposób można ją założyć? Kto może być fundatorem, a kto beneficjentem? Na wszystkie te pytania odpowiada przygotowane przez Stowarzyszenie opracowanie „Ustawa o fundacji rodzinnej. Przewodnik dla przedsiębiorców”.

 

Zachęcamy do pobrania opracowania <pobierz tutaj> oraz do skorzystania z przywilejów wynikających z nowych rozwiązań.

 

 

 

INNE WYDARZENIA